Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

InnoBrain

AI-based approach for automating brain wave analyses for industrial applications.

IVAs 100-lista 2022

With the fast spread of Brain-Computer Interface (BCI) from research to consumer applications, there is still no proper gateway to open up the benefits of BCI to the daily applications of industries. 

InnoBrain envisions industrializing the benefits of BCI technology in industrial settings enabling human cognitive monitoring at scale! 

InnoBrain strengthens and equips industries with the benefits of the Brain-Computer Interface wherever there is a need to gain a richer understanding of people's cognitive and emotional performance, in order to build safer and more convenient products and processes.

The core of InnoBrain's product Cognitive Data Platform is crafted on the bedrock of neuroscience principles and incorporates cutting-edge AI-enabled BCI technology, effectively leveraging groundbreaking machine learning and deep learning models to extract representative features of human cognition.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar