Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

InnoBrain

AI-based approach for automating brain wave analyses for industrial applications.

IVAs 100-lista 2022

With the fast spread of Brain-Computer Interface (BCI) from the research to consumer applications, there is still no proper gateway to open up the benefits of BCI to the daily applications of industries. InnoBrain strengthens and equips the industries with the benefits of the Brain-Computer Interface wherever there is a need to gain a richer understanding of people's cognitive and emotional performance, in order to build safer and more convenient products and processes.

That is made possible with a platform that is based on the foundation of neuroscience and the analyzing power of novel artificial intelligence algorithms, to automate brain wave analyses.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar