Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Innovativa hållbarhetsinitiativ i globala leverantörskedjor

Att göra skillnad i globala leverantörskedjor.

IVAs 100-lista 2020

Sedan 1990-talet har företags försök att förbättra villkoren i globala leverantörskedjor via uppförandekoder och kontroller i huvudsak misslyckats. Projektet studerar om innovativa nya hållbarhetsinititiv med tydligare "business case" för leverantörer kan vara mer effektiva och, i så fall, hur dessa kan skalas upp. Projektet utmanar företags idag dominerande sätt att arbeta med hållbarhet i leverantörskedjor och bidrar till omställning mot aktiviteter som gör verklig skillnad för såväl arbetare som miljö.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar