Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Intelligent ECG Sensing for cardiacarrhythmia detection

According to the World Health Organization, cardiovascular disease is responsible for roughly one-third of all deaths worldwide each year, and based on the European Heart Network, this disease causes over 1.8 million premature deaths in EU annually, accounting for 37% of all deaths in EU.

IVAs 100-lista 2023

The goal of this project is development of a wearable device capable of measuring ECG signals using only two active electrodes that has no direct contact with the patient’s skin. Furthermore, an Intelligent ECG sensing method recognizes the state of heartbeat, learns, and trains the model for detection of various cardiac arrhythmia.

We develop a system that is more sensitive and intelligent than currently available products usable by any person with limited healthcare training. This system is also portable for continuous health monitoring and provide healthcare to anybody, anytime, anywhere, thus it is anticipated that premature deaths from cardiovascular disease to drop significantly.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar