Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Intelligent packning med automatisk frekvensstyrning – mot en hållbar infrastruktur

Ny teknik minskar kostnader och miljöpåverkan i byggbranschen.

IVAs 100-lista 2020

Forskning på KTH har lett fram till en lösning som minskar kostnader och miljöpåverkan från infrastrukturprojekt. Vibrationsvältar används till att packa jordmaterial för anläggningar såsom järnvägar och vägar. Packningen har en avgörande roll för anläggningens funktion men utgör även en betydande del av projektets tids- och energiförbrukning. Den framtagna och nu implementerade lösningen justerar automatiskt vibrationsfrekvensen till rådande förutsättningar och optimerar packningsarbetet, vilket minskar tidsåtgång, energiförbrukning, maskinslitage och miljöpåverkan.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar