Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Intelligent riskhantering

Intelligent riskhantering för privata och offentliga aktörer.

IVAs 100-lista 2022

Alla företag och organisationer är konstant utsatta för risker, vare sig det är finansiella eller operativa risker. För varje marknadssegment och situation finns ett stort antal risker att förhålla sig till. De företag och organisationer som bäst och medvetet hanterar sina risker har därför stora fördelar då de med en rimlig kostnad minskar sannolikheten för icke önskade utfall.

(I samverkan med International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Österrike)

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar