Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kiselalger för framtiden

Hållbar produktion av supermaterial.

IVAs 100-lista 2020

Kiselalger står för 20% av atmosfärens syre och deras skal av kiseldioxid (glas) har en unik nanoporös struktur. Utbytet av näringsämnen och koldioxid sker genom porerna, samtidigt renas havsvatten. När ljus passerar porerna avskärmas UV-strålning och ljusvåglängder förskjuts mot längre våglängder. Tillsammans med Swedish Algae Factory undersöker jag hur detta kan användas för miljövänlig, hållbar industriell teknik med tillämpning inom bland annat solceller/solpaneler, allt enligt målen i FN:s Agenda 2030.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar