Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Klimat2030

Lärande dataspel om klimat- och miljösmart mat.

IVAs 100-lista 2020

Vår tids största hållbarhetsutmaning är att minska klimatpåverkan samtidigt som livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald och växtnäringshushållning upprätthålls. Matens miljöeffekter är komplexa med många målkonflikter. Frågorna är svåra att kommunicera. Diskussionen tenderar att bli förenklad och budskapet tungt. Vårt projekt utvecklar ett digitalt spel, som på vetenskaplig grund förenar underhållning med utbildning. Skolelever medvetandegörs om samhällets utmaningar och strategier för att möta dem. Det ger ungdomarna motivation och lust till engagemang.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar