Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Klimateffektiva förpackningslösningar - Webbaserat beslutsstödsystem med AI

Vi har utvecklat ett webbaserat systemstöd som mäter, förbättrar, simulerar och predikterar förpackningars totala klimat- och kostnadspåverkan vid användning av förpackningar i försörjningskedjor.

IVAs 100-lista 2023

Majoriteten av konsumentvaror och artiklar i komponentförsörjning mellan företag är förpackade. Klimatpåverkan av förpackningar mäts ofta utifrån påverkan av förpackningsproduktion och förpackningsavfall, men stora indirekta effekter av förpackningar avseende att minimera förstörda produkter (pga otillräckligt förpackningsskydd) och transportutsläpp (volym- och vikteffektiva förpackningar) inkluderas sällan.

Vi har utvecklat ett webbaserat systemstöd som mäter, förbättrar, simulerar och predikterar förpackningars totala klimat- och kostnadspåverkan vid användning av förpackningar i försörjningskedjor. Systemet använder bl a AI-baserade algoritmer för att ge användare förslag på klimat- och kostnadsförbättringar.

Systemet har demonstrerats på IKEA där det tydligt illustrerar möjligheter att minimera förpackningars totala klimatpåverkan och uppnå cirkulära flöden både för befintliga och nya förpackningslösningar. Systemet ger användare förutsättningar för att bli ett 'packaging genius'.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar