Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Koldioxidbudgetar och utsläppskartor för ökad innovations- och omställningstakt

Underlag i form av mål och indikatorer för ökad innovations- och omställningstakt genom ökat medvetande, delaktighet och tillgång till information i frågor som rör klimatförändringarna.

IVAs 100-lista 2020

Koldioxidbudgetar förtydligar hur Parisavtalet kan omsättas till lokala mål för minskade CO2-utsläpp. Detta är ny forskning som visar på vikten av snabb omställning och tydlig målstyrning. Vi forskar även kring indikatorer som stimulerar omställning och driver innovationer. Exempel är utsläppskartor för personbilar, vilka kan användas vid framtagande av nya mobilitetstjänster. Vi utgår bla. från designmetodik och systemteori. Att öka allmänhetens medvetande, delaktighet och tillgång till information är en central del.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar