Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Koldioxidinfångning utan att behöva göra dyr gasseparation - Kemcyklisk förbränning

Den globala koldioxidbudgeten för att klara max 1,5 graders uppvärmning är slut omkring 2030. Alla koldioxidutsläpp som görs efter 2030 måste alltså tas tillbaka från atmosfären med så kallade minusutsläpp.

IVAs 100-lista 2023

Kemcyklisk förbränning (CLC) är en ny teknik för förbränning som fångar in koldioxid (CO2) utan den dyra och energikrävande gasseparation som krävs för andra sätt att fånga in CO2. CLC kan användas för förbränning av biomassa, vilket då ger minusutsläpp. Kostnaden för koldioxidinfångning bör åtminstone kunna halveras med CLC, vilket, om 800 miljarder ton CO2 behöver fångas in från atmosfären detta sekel, svarar mot en besparing på minst 400 biljoner kr.

CLC kan också kombineras med ångreformering för att omvandla naturgas till klimatneutral vätgas, så kallad ”blå” vätgas. I detta fall förväntas CLC ge en negativ kostnad för koldioxidinfångning, alltså billigare vätgas än med konventionell teknik utan koldioxinfångning. Ett stort framtida behov av klimatneutral vätgas kan förväntas.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar