Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

KOPeration

En metod för kundanpassat inköp.

IVAs 100-lista 2020

Kunder kräver korta ledtider, kundanpassade produkter och hållbarhet i alla led. Prisfokus och prispress leder dock till försämring av kundkrav, vilket leder till minskad konkurrenskraft. Forskningen, som genomförts tillsammans med flera företag, har resulterat i verktyg som används idag. Dessa verktyg ökar konkurrenskraften genom att korta ledtider, öka flexibiliteten i kundanpassning samt minskar miljöbelastning genom kortare transportsträckor. Högre andel inköp från närområdet leder även till social hållbarhet genom bibehållna arbetstillfällen.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar