Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

KTH Live-In Lab

Meeting challenges in the built environment.

IVAs 100-lista 2021

KTH Live-In Lab är en unik plattform för accelererad innovation i samhällsbyggnadssektorn och för samverkan mellan akademi och näringsliv. KTH Live-In Lab driver flertalet testbäddar i verkliga miljöer för test och forskning av ny teknik och nya metoder. Syftet är att förkorta ledtiderna från forskningsresultat till introduktion på marknaden och möjliggöra att nya konkurrenskraftiga miljötekniska och hållbara produkter och tjänster snabbare når ut till marknaden.

(I samverkan med Chalmers, Umeå Universitet, Lunds Universitet, Stockholms Universitet, Karolinska Institutet, AMS Institute (Amsterdam), MIT, Harvard,)

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar