Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kvantteknologi för att lösa dagens och framtidens utmaningar

Forskningen syftar till att accelerera utvecklingen av kvantteknologi med fokus på kvantdatorer. Kvantsystem är mycket känsliga och komplexa system som kräver avancerad styrning och kontroll.

IVAs 100-lista 2023

Forskningen, som finansieras av WACQT-programmet, syftar till att accelerera utvecklingen av kvantteknologi med fokus på kvantdatorer. Kvantsystem är mycket känsliga och komplexa system som kräver avancerad styrning och kontroll.

I projektet arbetar vi med funktioner för att optimera signalöverföringen till kvantprocessorn och att skydda den från störningar. Detta är två av de stora utmaningar som behöver adresseras för att kvantteknologi ska kunna gå från att vara intressanta fysikaliska system till att bli användbara för att lösa de utmaningar vi står inför, inom till exempel läkemedelsutveckling, kryptering och logistik.

Forskningsteam

Robert Rehammar, Simone Gasparinetti, Linus Andersson, Giovanna Tancredi, Sandoko Kosen, Lars Jönsson

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar