Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Lexplore

En klar bild av läsning.

IVAs 100-lista 2019

Läsförmåga är den enskilt viktigaste faktorn för en framgångsrik skolgång. Genom ögonrörelsemätning och artificiell intelligens kan vi på minuter analysera en elevs läsförmåga med hög precision. Vår unika forskningsbaserade process ger lärare indikatorer som direkt kan användas för bättre undervisning. De viktigaste konkurrensfördelarna med vår metod är snabbhet, objektivitet och noggrannhet vilket ger förutsättningar för en bättre skola.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar