Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Lindometer-A Train Based System for Railway Infrastructure Monitoring

Growth in overall transport demand has led to Railways experiencing an increase in traffic and load, leading to an increase in degradation of its components and causing a reduction in the infrastructure quality.

IVAs 100-lista 2023

To attain higher operational capacity and quality of service with the existing infrastructure and minimise delays due to failures, the track and its components needs to be inspected frequently. In Sweden such inspections are carried out manually or by using measurement cars.

Manual inspections are slow, cost and labour intensive and prone to human errors. Furthermore, measurement cars are cost intensive and requires track possession and cannot be utilised frequently without compromising the operational capacity.

To overcome these challenges, this research aims to develop an automated monitoring system based on an in-service train installation, artificial intelligence and a robust magnetic field sensor to enable continuous monitoring of track components during regular operation

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar