Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

LiUHeadLiUHead

Simuleringsverktyg för ljud och vibrationstransmission i mänsklig skalle.

IVAs 100-lista 2019

Utvädring av hörhjälpmedel, kommunikationsutrustning eller hjälpmedel, samt effekter av slag eller stötar mot huvudet kräver ofta humana kadaver samt dyr mätutrustning. Simuleringsverktyget LiUHead, som är en geometriskt korrekt beräkningsmodell av den mänskliga skallen möjliggör snabba och relativt billiga utvärdering inom ovanstående områden

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar