Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Livscykelanalys och cirkularitet för elektriska fordon

Livscykelanalys och cirkularitet för elektriska fordon - batterier, elmotorer och elektronik.

IVAs 100-lista 2021

I symbios med utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion så har elektrisk framdrift av fordon utvecklats till en hörnsten för att adressera klimatutmaningen. Problem skiftas från driftsfasens avgasutsläpp till tillverkningen av drivsystemets komponenter och utvinningen av dess råmaterial.

Anders Nordelöfs forskning, där livscykelanalys av elmotorer och kraftelektronik, samt litium-jonbatterier och andra lovande framtida batterikemier, bygger upp avgörande kunskap kring tekniska designval och strategier för cirkulära materialflöden – till exempel återanvändning, reparation eller materialåtervinning – och kan användas för att minimera den totala miljöbördan från framtidens fordon.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar