Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Long-read sequencing for clinical applications

medical diagnostics as compared to the short-read sequencing technologies that are currently dominating the market.

IVAs 100-lista 2019

We have together with clinicians developed a data analysis product (CLAMP) and implemented the world’s first clinical routine diagnostics of leukemia mutations using long-read sequencing, and are now expanding to other applications.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar