Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

LOVIS - Logistic Visibility

Svensk tillverkande industri är extremt länkad mot omvärlden och sällan har väl försörjningskedjor varit så i ropet som under den senaste tiden.

IVAs 100-lista 2021

Okunskap om status på interna och externa materialflöden leder till störningskänslighet, onödiga investeringar, feldimensionerade lager och överdrivet användande av snabbtransporter. Med LOVIS skapar vi lösningar för visibilitet i intern och extern logistik, och kan se vilka delar i helheten det brister i. Med stöd av världsledande företag, en standardiseringsorganisation och stark forskning ger LOVIS ökad dynamisk förmåga, bättre riskhantering och resurseffektivitet, vilket leder till ökad konkurrenskraft och hållbar beredskap inför framtida kriser.

(I samverkan med Lunds Universitet)

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar