Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

LunaLEC: utveckling av en flexibel och miljövänlig ljuskälla

LEC-lampor är ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till LED-lampor som tillverkas i dyra anläggningar och innehåller miljöskadliga metaller som är svåra att återvinna.

IVAs 100-lista 2023

En femtedel av vår elförbrukning går till belysning, och den pågående övergången till energieffektiva LED-lampor är därför viktig. Utmaningarna med dessa nya ljuskällor är att de tillverkas i extremt dyra anläggningar, att de innehåller metaller som tas fram med miljöskadlig och energiintensiv gruvdrift (i bland annat Kina), och att de därför är mycket svåra (omöjliga) att återvinna.

Vi utvecklar en alternativ ljuskälla - en ljus-emitterande elektrokemisk cell (LEC), och har visat att den kan tillverkas med miljövänliga och kostnadseffektiva tryckmetoder i billiga lokala anläggningar, och att den kan vara helt fri från dyra och icke-hållbara gruvmetaller.

Vi har vidareutvecklat LEC-komponenter som är flexibla, extremt tunna och lätta, och som kan drivas till ljusemission med en mängd olika färger med hjälp av ett portabelt batteri eller via trådlös överföring från en NFC-läsare.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar