Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Lundatex®

Framtidens medicinska kompressionsprodukter.

IVAs 100-lista 2022

Endast 12 % av sjukvårdpersonalen lindar bandage med rätt tryck (Heyer et al 2017). Med Lundatex® kompressionsprodukter kan 100 % lägga korrekt tryck (Wiklander et al 2015). För lågt tryck ger inte rätt behandling och för högt tryck kan leda till vävnadsskador, i värsta fall amputation. Lundatex® produkterna är avsedda för patienter med bensjukdomar t.ex. bensår, ödem, lymfödem och ger alltid ett exakt tryck oberoende av benform eller den som applicerar produkten.

Genom att erhålla och bibehålla rätt kompression, förbättras patienternas livskvalitet och antalet klinikbesök estimeras kunna reduceras med 50 %.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar