Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Maskininlärning med fallbaserat resonerande

Många utmaningar behöver en hybrid AI ansats för att lösas på ett effektivt sätt. Det handlar om att välja och kombinera de AI metoder och tekniker som ger en effektiv och hållbar lösning.

IVAs 100-lista 2019

Många utmaningar behöver en hybrid AI ansats för att lösas på ett effektivt sätt. Det handlar om att välja och kombinera de AI metoder och tekniker som ger en effektiv och hållbar lösning. Allt handlar inte om data, för att vara framgångsrik med AI krävs både en bred och djup kompetens inom AI vilket vi byggt upp i vårt AI team under mer än 20 år och använder den för en rad olika projekt inom samhället, sjukvård, industri, försvar för att nämna några. Vi ser att vår ansats, erfarenhet och tänk ger oss möjlighet att adresser betydligt mer avancerade utmaningar inom helt nya användningsområden där tillförlitligheten, transparensen och människan är med i loopen. Potentialen är svindlande inom många områden och vi är bara i början av en enormt spännande utveckling.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar