Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Material för att bekämpa antibiotikaresistens

Ökningen av bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett av de största hoten mot mänskligheten. För att förbereda och skydda oss mot detta hot behöver vi ta fram nya tekniska lösningar.

IVAs 100-lista 2021

Den här forskningen syftar till att utveckla nya material för medicintekniska produkter som kan döda bakterier och därmed minska användandet av antibiotika. Med inspiration från biologin bygger de på vårt immunsystems sätt att förhindra infektion och har påvisat god effekt på alla typer av bakterier, även de som är resistenta mot all antibiotika. Kliniska studier är igång och vi är en bra bit på väg mot vårt mål – att få den här patenterade innovationen till så stor och så snabb nytta som möjligt.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar