Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Maximerad användning av marina resurser till livsmedel -steg mot en blå cirkulär ekonomi

Nya metoder för isolering av proteiner och omega-3-rik olja från sjömatsbiprodukter.

IVAs 100-lista 2020

Hälften av den sjömat som landas och odlas i Sverige slutar som biprodukter! Därför utvecklar vi nya metoder för att tillvarata proteiner och omega-3-rik olja från denna värdefulla resurs. För att säkerställa hög kvalitet kartläggs också näringsinnehåll, funktionalitet, lagringsstabilitet och färg hos de nya marina ingredienserna. Forskningen bidrar till det pågående proteinskiftet, möter den stora efterfrågan på marint omega-3, samt leder till en mer hållbar användning av havets resurser.

Team

Ingrid Undeland (Professor), Mehdi Abdollahi (Forskare), Bita Forghani (Forskare), Haizhou Wu (Post Doc), Mursalin Sajib (Doktorand), Semhar Ghirmai (Doktorand), Jingnan Zhang (Doktorand), Livsmedelsvetenskap, Biologi & Bioteknik, Chalmers

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar