Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

MEPPS

Chemoselective probes for advanced metabolomics analysis.

IVAs 100-lista 2022

Our new quantitative methodology for analysis in the low attomole range holds high potential for enabling earlier detection of diseases. The unique chemoselective probes are immobilized to magnetic beads for facile handling and removal of interferences, and allow for advanced mass spectrometric analysis of metabolites in biological samples.

These quantitative Sensitive CHEmoselective MetAbolomics (Quant-SCHEMA) probes extend the scope of standard global metabolomics with up to 1 million higher sensitivity, which facilitates analysis of e.g. rare metabolites produced by the gut microbiome and elucidate their link to disease development.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar