Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Mikro-LEDar för AR displayer

En ny typ av lysdioder, mikro-LEDar, som genererar en ljusstark, energieffektiv och välfokuserad emission.

IVAs 100-lista 2022

Vi utvecklar en ny typ av lysdioder, mikro-LEDar, som genererar en ljusstark, energieffektiv och välfokuserad emission. Dessa mikro-LEDar, baserade på kvantstrukturer av nitridhalvledare, är mikroskopiskt små, ner till sub-um storlek. Tack vare ett nytt bottom-up koncept så framställs pyramidformade strukturer med en unik verkningsgrad.

Den primära applikationen för dessa mikro-LEDar är högupplösande displayer för AR-HMD/HUD tillämpningar men också för vitljuskällor för cirkadisk belysning.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar