Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Mikrobiella cellfabriker för produktion av nylon från pappersindustrins restströmmar

Nylon är en av våra vanligaste polymerer och dagens tillverkning från fossil råvara är energikrävande och orsakar utsläpp av kraftiga växthusgaser. Kanske krävs en helt ny värdekedja och produktionsprocess för att eliminera dessa problem?

IVAs 100-lista 2023

Tänk om vi kunde få bakterier att tillverka nylon från rester i papperstillverkning? Det är precis vad vår forskning går ut på. Vi utvecklar en metod som bygger på att använda bakterier och precisionsfermentering direkt till nylonbyggstenarna.

Utöver att vara mer miljö- och användarvänlig är vår metod dessutom baserad på omvandling av billiga ligninströmmar, tex från ett pappersmassabruk, vilket gör att processen kan skapa mervärde för svensk skogsindustri.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar