Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

MindMend

MindMend is the first researched based digital CBT treatment platform for children, youths and adults with ADHD.

IVAs 100-lista 2019

ADHD affects over 300 million individuals negatively globally. Deficits in concentration, impulsivity, hyperactivity and emotion regulation are core symptoms of ADHD across a life span, with difficulties in important life area’s such as school/work and relationships as a consequence.

A majority of diagnosed individuals only receive medical treatment as the only treatment solution although the effects are not sufficient for around 50% and many suffer from side effects.

Psychological treatment such as cognitive behavioural therapy (CBT) is highly recommended in the treatment of ADHD, however, due to low availabilty of trained psychologists, a majority of patient’s never receive CBT and remain untreated with impairing effects on every day function and life quality as a conseqence.

As a solution, Leira’s digital and scalable evidence-based CBT treatments for children, youths and adults with ADHD replaces face to face sessions and can be offered immediately after diagnosis.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar