Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

miniQ

Med en växande andel äldre i samhället, och en tilltagande läkemedelsanvändning, behövs bättre metoder för att säkerställa kvalitet och säkerhet i läkemedelsanvändningen.

IVAs 100-lista 2019

Inget beslutsstöd för äldres läkemedelsanvändning är lika mångsidigt som miniQ. Arkitekturen, med moduler, inte bara för professionen utan också för äldre/anhöriga, samt flexibla algoritmer för att anpassa systemet till olika patientgrupper, länder mm är både innovativ och unik.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar