Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Mistra Future Fashion

Mistra Future Fashion - enabling a systemic change towards circularity in fashion.

IVAs 100-lista 2020

Mistra Future Fashion was a collaborative cross-disciplinary research program to tackle the systemic environmental and social sustainability challenges in the fashion and textile industry. Its innovative research design with cross collaboration between researchers and industry stakeholders, combined with new solutions for design, production, use and re-cycling as well as the development of new business models to support a circular economy, make the program unique in its R2B impact.

Research partners: Stockholm School of Economics, Lund University (IIIEE), Chalmers, Stockholm University, Copenhagen Business School, School of Arts London, RISE, IVL, Plan Miljoe.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar