Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Mistra REES

REES – Resource Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking!

IVAs 100-lista 2020

Genom nära samarbete och ömsesidigt lärande mellan ledande industriföretag och akademin fokuserar Mistra REES på att stödja den svenska tillverkningsindustrins övergång till en mer cirkulär och hållbar ekonomi. Vidare att öka industrins förmåga att utveckla världsledande och resurseffektiva lösningar. Detta innefattar att skapa kunskap om design av produkter/tjänster och affärsmodeller, vilka politiska åtgärder som behövs för hållbara lösningar, samt deras ekonomiska och finansiella effekter.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar