Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Mistra SAMS (Sustainable Accessibility and Mobility Services)

Framtidens hållbara mobilitet och tillgänglighet.

IVAs 100-lista 2020

I ett Living Lab i Tullinge med 60 deltagare undersöks hur digitala tjänster för tillgänglighet och mobilitet kan bidra till klimatmål i transportsektorn. Forskningen utvecklar kunskap om hur nya tjänster kan kombineras för att minska behovet av transporter, byta till energisnålare resesätt och optimera befintlig infrastruktur. Resultaten visar att genom kombinationen av en lokalt belägen jobbhubb med tillgång till el-cyklar, kollektivtrafik och samåkning på en digital plattform kan omställningen påbörjas.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar