Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Mistra TerraClean

Smarta material för renare luft och vatten.

IVAs 100-lista 2020

Mistra TerraClean utvecklar förnybara, säkra och smarta material för filter och membran. Materialen renar luft och vatten genom att adsorbera kemikalier och kontrolleras interaktivt utifrån stimuli från miljön i drift. Vi arbetar tvärvetenskapligt och iterativt genom att utveckla material parallellt med en utvärdering av miljö- och säkerhetsaspekter för att säkerställa att materialen kan tillverkas, användas och återvinnas utan risk för människa och miljö.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar