Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Mobistudy

Inom klinisk forskning kan alltmer tillgänglig och tillförlitlig data leda till snabbare genombrott.

IVAs 100-lista 2021

Med hjälp av smart teknologi gör plattformen Mobistudy det möjligt för deltagare att donera data till forskning. Det innebär att det blir enklare att rekrytera deltagare, datainsamlingen begränsas inte av resursbrist och blir mer rättvisande. Som öppen plattform kan såväl kommersiella som icke-kommersiella produkter samt forskning integreras för att skapa ett robustare välfärdssamhälle. Pandemin har exempelvis exponerat svagheter med traditionella arbetssätt vilket ger Mobistudy en nyckelroll för att möjliggöra framtidens kliniska forskning och kommersiella samarbeten på internationell nivå.

Initiativet till Mobistudy togs i forskning finansierat av NIHR Oxford Biomedical Research Centre (BRC) samt NIHR Oxford Collaboration for Leadership in Applied Health Research (CLAHRC), men drivs i sin helhet idag av Malmö Universitet finansierat av forskningcentrat Internet of Things and People (IOTAP) via ett profilprojekt från KK-Stiftelsen, samt Mats Paulsson Foundation.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar