Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Model Driven Development and Decision Support

Digitalt beslutsstöd för utveckling av morgondagens hållbara produkt/tjänstelösningar.

IVAs 100-lista 2020

Forskningen är tvärvetenskaplig och syftar till att stötta industrins transformation till hållbar cirkulär verksamhet genom nya produkt-tjänstelösningar. Ett digitaliserat och modelldrivet arbetssätt där produkters hela livscykel och användning simuleras redan i konceptfasen är kärnan i forskningsprojektet som resulterat i nya innovationer och radikalt minskade CO2-utsläpp. Partners ges ökad innovationsförmåga på en hållbarhetsdriven marknad, och forskarna når internationellt genomslag med forskningen som av extern utvärdering rankas högt och av god kvalitet.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar