Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Molecular Attraction

Enligt WHOs preliminära rapport för 2020 insjuknade ca 241 miljoner människor i malaria. 627 000 dog , 80 % var barn under 5 år.

IVAs 100-lista 2022

För att bekämpa vektorburna sjukdomar släpper man idag ut ca 4000 ton pesticider bara i EU. Bekämpningen är kostsamt och skadlig för miljön och andra insekter.

Molecular Attractions affärsidé är att utrota vektorburna sjukdomar på det mest hållbara och miljövänliga sättet. Vi använder oss av fagostimulanter och feromon för att på så sätt kontrollera eller utrota myggpopulationer. Våra produkter är världens första myggstimulanter, dvs de lockar endast till sig mygg. Vår patentsökta teknologi har publicerats i bland annat Science och Nature.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar