Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Molekylärt Termiskt Solenergisystem

Nya material for energieffektiva byggnader.

IVAs 100-lista 2020

In a future society with limited access to fossil fuels, technologies for efficient on demand delivery of renewable energy are highly desirable. In this regard, methods that allow for solar energy storage and on demand solar driven power generation are particularly relevant since the sun is the most abundant energy source.

Molecular photoswitches so-called molecular solar thermal storage systems can capture solar energy and release it on demand in an emission free closed energy cycle. The objective of the project is to improve and extend the concept of molecular solar thermal energy storage towards future applications.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar