Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Monitoring and Prediction through AI

The research focuses on monitoring and prediction based on artificial Intelligence, predictive data analytics and contextual information.

IVAs 100-lista 2020

We perform research using a hybrid approach that combines Artificial Intelligence, predictive data analytics and contextual information to monitor and predict different tasks with high accuracy in both medical and industrial applications. For example, we have contributed to the development of a new generation intelligent driver monitoring and prediction system. Other applications are health prediction, industrial automation, and predictive maintenance for Swedish industries.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar