Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Monivent

3-6% av nyfödda behöver andningshjälp vid födseln. Luft pumpas manuellt ner i barnets lungor men för stora eller små luftvolymer riskerar orsaka skador på lungor och hjärna.

IVAs 100-lista 2019

Med hjälp av utvecklad algoritm och trådlöst integrerade sensorer som mäter luftflödet i masken ges vårdgivaren kontinuerlig återkoppling på viktiga parametrar och kan anpassa ventileringen för att säkerställa en effektiv och skonsam behandling.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar