Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Mycorena Promyc Lab

Development of sustainably produced, edible fungal protein.

IVAs 100-lista 2020

We are developing Promyc - a new sustainable vegan protein source using filamentous fungi. We are using side-streams from the food industry as a substrate in our fermentation process, thereby introducing circularity in the food production process and increasing resource efficiency. Promyc has many advantages over other traditional protein sources and the way of producing it, both locally and with a positive climate impact, is groundbreaking in today's food industry.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar