Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Mymo Terminal

Transportbranschen är fragmenterad vilket leder till att överlämning av gods orsakar många stop i arbetet som orsakar onödiga väntetider och många mils körning i onödan.

IVAs 100-lista 2019

MymoTerminal är en global prenumerationsbaserad tjänst som sammanlänkar affärsprocesser genom att överlämningspunkterna digitaliseras och integreras med övriga system. Förutom enkel delning av transportdata erbjuds smarta tilläggstjänster som självbetjäning vid ankomstregistrering, tilldelning av portar och slot-tider.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar