Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nano4Water

Nano4Water offers sustainable water treatment using fully biobased materials and products for simultaneous removal of larger micron scale pollutants and smaller molecular scale charged pollutants from water.

IVAs 100-lista 2022

Nanocellulose, extracted from biomass or bioresidues, is used as the functional component for developing multifunctional charged membranes or high flux filters. The technology provides efficient removal of microplastics, metal ions, dyes, pesticides, fertilisers and much more from water.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar