Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nanokatalytiska System

Skalbar produktion av strukturerade nanopartiklar.

IVAs 100-lista 2020

Nanopartiklar med speciell struktur och form har unika katalytiska egenskaper. I detta projekt har vi utvecklad en skalbar metod för syntes av strukturerade nanopartiklar som kan användas i framtidens bränsleceller och kemisk industri. För försäljning av dessa nanopartiklar bildas bolaget NanoScientifica AB under Q1 2020.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar