Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

NanoLoci: Image analysis for early disease detection

The COVID-19 pandemic highlighted that crisis preparedness requires disease detection methods that are quick, scalable, and economically viable.

IVAs 100-lista 2023

Unfortunately, rapid tests are inaccurate for analyte concentrations, whereas more sophisticated techniques are expensive and time-consuming.

Nanostructured surfaces offer better sensitivity, but refined computational techniques are required to unlock the full potential in accurate and precise detection. We have created NanoLoci, an image analysis software, which can deliver consistent, optimized results for all end-users. By enabling non-expert users to harness the power of computational techniques and combining them with cutting-edge nanowire technology, lower concentrations of disease markers can be detected. With this technology, nanowire biosensors can be taken to the next level, making them accessible and relevant for potential applications in early and affordable disease diagnostics.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar