Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Naturlik fluorescensmärkning av mRNA

Tekniker för att studera RNA-läkemedel och -vaccin.

IVAs 100-lista 2021

Tänk om man kunde följa RNA-baserade läkemedels eller RNA-vacciners (som de mot Covid-19) väg in i cellen samt den verkan på processer de har i dessa celler genom att i realtid titta genom ett mikroskop. Tack vare vår forskning kan man nu det! Vi har utvecklat en metod som gör RNA synligt utan att påverka dess naturliga funktion i cellen.

Vi bidrar därför till att lösa den största kvarvarande utmaningen för att ta RNA-baserade terapier till klinik, nämligen deras låga funktionella cellupptag. På liknande sätt underlättar vår metod forskningen kring RNA-vacciner så att världen kan stå bättre rustad vid nästa pandemi.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar