Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Navari - Augmented Reality för cancerkirurgi

Navari utvecklar ett mjukvarubaserat visualiseringsverktyg med syfte till att förenkla för kirurger vid borttagning av cancertumörer i mjukdelsorgan, under minimalinvasiva operationer.

IVAs 100-lista 2023

Forskningen bakom tekniken bygger vidare på Augmented Reality (AR), där produkten utnyttjar segmenterad data från en patientspecifik röntgenbild för att kunna skapa 3D-modeller i AR-format. Denna segmenterade data kan därefter projiceras i AR, direkt ovanpå videoflödet från den minimalinvasiva kameran.

Tack vare detta så får kirurgen intraoperativ navigeringshjälp i realtid. Resultatet är att kirurgen, tack vare tekniken, kan se strukturer som annars hade varit dolda för blotta ögat, så som en cancertumör och dess exakta position inuti organet, direkt i vyn i den minimalinvasiva kameran.

Med den här tekniken blir kirurgin säkrare, samtidigt som den kan utföras med högre noggrannhet. Tekniken möjliggör dessutom fler fall där en minimalinvasiv operation kan vara förstahandsvalet över en öppen operation.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar