Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

NEAD

Digitaliseringen öppnar upp oanade möjligheter i energiomställningen. Nordic Energy Audit är ett start-up företag som erbjuder digitala energidatahanteringslösningar för kunder.

IVAs 100-lista 2019

Genom en digital kunskapsplattform kan företag dels öka sin produktivitet och lömsahet tack vare minskade  energikostnader men också kostnadseffektivt uppfylla och överträffa de högt  ställda miljökraven som ställs från myndigheter, bl.a. Länstyrelser vad gäller miljöbalkens krav på egenkontroll av energianvändningen.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar