Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nödlarm för motorcyklister i din smartphone

IVAs 100-lista 2020

Detecht är en social app för motorcyklister som kan rädda liv via automatiskt nödlarm till 112. Motorcyklister är särskilt utsatta i trafiken och efterfrågan på  innovationer för ökad trafiksäkerhet är stor. Vår forskning om nödlarm för oskyddade trafikanter startade 2013 och visade att smartphones kan användas för att detektera cykelolyckor. Genom samarbete med Chalmers Entreprenörsskola under 2017-2018 och en satsning på motorcyklister har det kommersiella intresset tagit fart.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar