Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Noll Vibrationsskador

Vibrationsskador från handhållna maskiner är den vanligaste arbetssjukdomen i Sverige och orsakar ofta kroniska skador på nerver och kärl. Varje dag exponeras ca 400 000 människor för vibrerande verktyg och maskiner mer än två timmar. Problemet existerar i flera olika branscher, från bygg- och anläggningsbranschen till fordons- och verkstadsindustrin och dentalsektorn.

IVAs 100-lista 2023

Med ny vibrationsdämpande teknik som utvecklats i projektet ”Noll Vibrationsskador” angrips problemet direkt vid källan, nämligen i maskinen. Inom ramen för projektet, vars credo är ”Maskiner behöver inte vibrera och skada människor”, har lågvibrerande maskinprototyper utvecklats och testats i industriella demonstrationsmiljöer. Maskinanvändare kan nu använda dessa som underlag vid nyanskaffning och för maskintillverkare tjänar de nya maskinerna som målvärde vid nykonstruktion.

Genom att kombinera nyutvecklad och existerande vibrationsdämpande teknik, har vi visat att det finns en lösning på samhällsproblemet.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar