Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nordic Bio-Rubber

RESELO was founded with the vision to transform the fossil-centered industry of today into a sustainable bio-economy.

IVAs 100-lista 2021

To do so we are developing novel biomaterials from renewable feedstocks with Nordic Bio-Rubber being our first material that will hit the market. It is produced from birch bark, an abundant residue of the Scandinavian pulp and paper industry, and based on a comprehensive material characterisation we believe that Nordic Bio-Rubber has the potential to replace synthetic rubbers in a variety of applications.

This will help Sweden to be a leader in sustainable technology, thus reducing our dependence on fossil fuels and making Sweden's industry more robust against future crises.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar